Gesteenten

Petrologie & Gesteenten

 

De wetenschap petrologie is de wetenschap die stenen bestudeerd. Het woord petrologie komt van twee Griekse woorden Petros = Gesteente Logos = Kennis letterlijk vertaald is dat dus kennis der gesteente. In de basis onderscheidt men drie soorten gesteente Stollingsgesteente, metamorfe gesteente en sedimentaire gesteente. In deze categorie staan al alle gesteente van die op dit momment beschikbaar zijn.

Stollings gesteenten

 

Stollingsgesteente zijn gesteenten die zijn ontstaan door het stollen van magma of lava. Magma stolt boven de grond en lava stolt onder de grond. In beide omstandigheden ontstaan er dus verschillende gesteente. Dit onder andere omdat het magma aan de oppervlakte veel sneller afkoelt dan lava onder de grond.

Metamorf gesteenten

 

Metamorfe gesteenten zijn gesteenten die ontstaan wanneer andere type gesteenten veranderen. Deze veranderingen “metamorfoses” kunnen ontstaan door een aantal gebeurtenissen. Vaak komt het door verandering in druk, temperatuur of door hydrothermale vloeistoffen. In de meeste gevallen vinden zulke veranderingen op grote diepte plaats in de aardmantel of aardkorst.

Sedimentaire gesteenten

 

Sedimentaire gesteente ontstaan wanneer er sedimenten worden afgezet. Vaak bestaan deze sedimenten uit organische resten, maar sedimentaire gesteente kunnen ook ontstaan wanneer door middel van erosie gesteenten afbreken en elders worden afgezet.

 

Deze website levert niet alleen unieke stukken, maar ook de beste prijs / kwaliteit. En altijd voorzien van de juiste info & goede foto's!
 

3. Gesteentenverzameling Groot

3. Gesteentenverzameling Groot

30,00

Gesteenten verzameling Het ideale cadeautje! een mooie verzameling gesteenten in een handig doosj.....